Postavi za pocetnu
Registracija

Login/logoutVAŽNO:  Obavještavamo javnost da je u toku redizajniranje Službene internet prezentacije opštine Doboj, u cilju izrade zvanične prezentacije Grada Doboj, te su zbog sveobuhvatnog  ažuriranja i usklađivanja podataka mogući povremeni zastoji u radu iste.   

Odjeljenje za prostorno uređenje

 

Načelnik Mladen kršić, diplomirani ekonomista
Adresa

Ulica Svetog Save bb - objekat "Slatka tajna", 74000 Doboj

Telefon

053 241 945

Faks

053 241 945

E-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

 

 

1. ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM

Šef Milan Ćorić
Adresa

Ulica Svetog Save bb - objekat "Slatka tajna", 74000 Doboj

Telefon 053 241 945
Faks 053 241 945
E-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

 

 

 

Odsjek za prostorno planiranje i urbanizam obavlja sljedeće poslove :
 • u okviru svojih ovlaštenja izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti prostornog planiranja,
 • prati stanje u oblasti iz svog djelokruga i informiše gradonačelnika i Skupštinu grada po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev, pokreće inicijative za rješavanje problema i vodi upravni postupak u tim oblastima,
 • vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu i izradu prostorno-planske dokumentacije iz svoje nadležnosti, te inicira i organizuje izradu njihovih izmjena, dopuna i revizija,
 • priprema urbanističku dokumentaciju, izdaje urbanističke saglasnosti, odobrava urbanističke projekte i izdaje odobrenja za građenje,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • priprema za gradonačelnika i Skupštinu grada propise i druge opšte akte, analitičko-informativne i druge materijale, te vrši druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

 

   

   

  2. ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

  Šef Radmila Mlinarević, diplomirani pravnik
  Adresa Ulica Svetog Save bb - objekat "Slatka tajna", 74000 Doboj
  Telefon 053 241 945
  Faks 053 241 945
  E-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

    

  Odsjek za upravno-pravne poslove obavlja sljedeće poslove i zadatke:
  • u okviru svojih ovlaštenja izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti prostornog planiranja,
  • prati stanje u oblasti iz ovog djelokruga i informiše gradonačelnika i Skupštinu grada po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev, pokreće inicijative za rješavanje problema i vodi upravni postupak u tim oblastima,
  • samostalno vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima u prvom stepenu iz nadležnosti odjeljenja,
  • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
  • priprema za gradonačelnika i Skupštinu grada propise i druge opšte akte, analitičko-informativne i druge materijale, te vrši druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.
   

  Pitanja_i_sugestijeRadio Doboj              politicke-partije1

  Panorama-vector-DOBOJ
  Copyright © 2016. Sva prava zadrzana. Službena prezentacija Grada Doboja.