Postavi za pocetnu
Registracija

Login/logoutVAŽNO:  Obavještavamo javnost da je u toku redizajniranje Službene internet prezentacije opštine Doboj, u cilju izrade zvanične prezentacije Grada Doboj, te su zbog sveobuhvatnog  ažuriranja i usklađivanja podataka mogući povremeni zastoji u radu iste.   

Matična kancelarija i šalter sala

 

Kroz aktivnosti šalter sale, svi građani ostvaruju svakodnevni i najdirektniji kontakt sa Administrativnom službom Opštine Doboj. Radi lakšeg snalaženja i bržeg obavljanja poslova, Opština Doboj je renovirala šalter salu, instalirala tzv. sistem aktivnog čekanja, digitalizovala oko 190 hiljada podataka iz matičnih knjiga, tako da se svi izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih kao i uvjerenja o državljanstvu izdaju u elektronskoj formi, praktično bez čekanja.

 

 

U šalter Sali nalazi se istureni šalter Pošte RS (šalter broj 1.) tako da se plaćanje administrativnih taksi na osnovu Odluke o administrativnim taksama opštine Doboj, kao i sve druge uplate mogu obaviti na jednom mjestu.

 

U svrhu lakšeg snalaženja pri korištenju usluga u šalter sali Opštine Doboj, na ovoj stranici smo vam pružili mogućnost da otvorite jedan od pet dolje navedenih dokumenata u pdf. formatu (da bi mogli da otvorite navedene dokumente potreban vam je softver Adobe Reader). U tim dokumentima možete naći sve neophodne kontakt telefone, lokacije, zakonske osnove i uslove za dobijanje određenih usluga iz domena: pružanja pravne pomoći građanima, oblasti građanskih stanja, prijemne kancelarije,  Matične kancelarije Doboj i centra za vođenje biračkog spiska.

 

    

 

Pravna pomoć (pdf, 29 KB) → usmena i pismena pravna pomoć (sastavljanje molbi, žalbi, prigovora, tužbi, zahtjeva...)

 

 

 

Građanska stanja (pdf, 39 KB) → promjena ličnog imena, naknadni upisi u matične knjige, ispravka podataka u matičnim knjigama, prijem zahtjeva za sticanje državljanstva, otpust iz državljanstva, odricanje državljanstva...

 

   

 

Prijemna kancelarija (pdf, 30 KB) → omogućavanje građanima uvid u predmete, izuzimanje dokumentacije iz predmeta u svrhu fotokopiranja, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa...

  

  

  

Poslovi matične evidencije i izdavanja izvoda i uvjerenja (pdf, 48 KB) → upis činjenice rođenja, prijava novorođene djece, upisi u posebnu matičnu knjigu rođenih, vjemčanih i umrlih, prijava za vjenčanje, upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih, izdavanje smrtovnica...

   

            

    

    

    

Centar za birački spisak  (pdf, 25 KB) → provjera biračkog spiska, kontakt sa Opštinskom izbornom komisijom...

 

 

 

 

 

Pitanja_i_sugestijeRadio Doboj              politicke-partije1

Panorama-vector-DOBOJ
Copyright © 2016. Sva prava zadrzana. Službena prezentacija Grada Doboja.