Postavi za pocetnu
Registracija

Login/logoutVAŽNO:  Obavještavamo javnost da je u toku redizajniranje Službene internet prezentacije opštine Doboj, u cilju izrade zvanične prezentacije Grada Doboj, te su zbog sveobuhvatnog  ažuriranja i usklađivanja podataka mogući povremeni zastoji u radu iste.   

Kultura i umjetnost

Centar za kulturu i obrazovanje (www.kulturadoboj.com)


Zgrada Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju sagrađena je 1953. godine. Sedamdesetih godina uslijedila je dogradnja još jednog sprata i rekonstrukcija električne mreže. Do 1990. godine ova ustanova djelovala je pod imenom Radnički univerzitet.

Svoju aktivnost Centar za kulturu i obrazovanje realizuje kroz tri djelatnosti: Scenska kultura i filmska umjetnost, Umjetnička galerija i Opšte i stručno obrazovanje.
Centar se izdvojio kao regionalna ustanova kulture koja tokom godine organizuje nekoliko značajnih kulturnih manifestacija kao što su: Teatar fest, Bogojavljenski koncert, Dobojski likovni salon, Smotra dobojskih stvaralaca...
Centar raspolaže poslovnim prostorom od 1.300 kvadratnih metara.

 

 

Muzej  u  Doboju


Regionalni muzej u Doboju osnovan je 8. novembra 1956. godine, sa zadatkom da prikuplja, čuva, pravno i tehnički štiti i prezentuje, kroz stalne i povremene izložbe, sveukupnu kulturnu baštinu grada i regije Doboj.
Muzej u Doboju je kompleksnog tipa, što znači da prikuplja muzejske predmete iz oblasti arheologije, etnologije, istorije, istorije umjetnosti, kao i predmete iz oblasti prirodnih nauka.
Za pola vijeka postojanja i rada Muzej u Doboju prikupio je i čuva bogate zbirke kojima vjerodostojno i na stručan način može prezentovati dugu i burnu prošlost grada i regije, od paleolita - 50 000 godina p.n.e. do naših dana.
Poslije deceniju i po teškog perioda za Muzej u Doboju, konačno je došlo vrijeme za njegovu potpunu revitalizaciju. Zajedničkim naporima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Opštine Doboj, kao osnivača, obavljena je temeljna rekonstrukcija krova zgrade Muzeja. Predstoje poslovi na ure|enju enterijera i postavljanju stalne izložbene postavke, čime }e ova ustanova kulture biti napokon otvorena za javnost. To je svakako značajno doprinijeti bogatstvu i kvalitetu ukupnog kulturnog života u gradu Doboju.

 

Narodna biblioteka Doboj


Nastavljaju tradiciju predratnih čitaonica s početka prošlog vijeka, Narodna biblioteka Doboj otpočela je s radom 9. maja 1946. godine.
Biblioteka ima status samostalne javne ustanove sa svojstvom pravnog lica i imovinom u državnoj svojini. Obavlja funkciju matične biblioteke na područjima opština: Doboj, Derventa, Modriča, Vukosavlje, Petrovo, Brod, [amac i Tesli}. Prima čitaoce svakog radnog dana od 7 do 20 časova, a subotom od 7 do 14, tako da sedmično radno vrijeme traje 72 časa.
U prvoj polovini 2006. godine fondovi Narodne biblioteke Doboj sadrže: 75.184 knjige, 1.231 godišnje periodike i do 40.147 raznovrsnih serijskih publikacija, što ukupno predstavlja 116.652 jedinice bibliotečke gra|e. U tom periodu bilo je 4.259 članova, a na čitanje su izdate 19.782 knjige, 3.620 novina i 95 časopisa. Biblioteku je posjetilo 20. 937 korisnika usluga.
Književni fond je razvrstan prema UDK sistemu, a predstavljen je u alfabetskom i stručnom lisnom katalogu. U biblioteci je u pripremi program za automatizaciju bibliotečkog poslovanja „Njinisis - Biblio", a za interne potrebe razvijena je sopstvena aplikacija „Publiko 2004".
U biblioteci je zaposleno 25 radnika, od čega je 20 stručnih bibliotečkih radnika.
U okviru izdavačke djelatnosti, 1995. godine nastavio je sa izlaženjem predratni časopis „Značenja".
Me|u mnogobrojnim nagradama izdvajaju se: Priznanje Kulturno-prosvjetne zajednice Bosne i Hercegovine (1972.), Spomen-plaketa opštine Doboj (1974.) i Nagrada „\or|e Pejanovi}" za najbolju biblioteku Republike Srpske u 2006. godini.

 

Kulturno-umjetničko društvo „Doboj"


Kulturno-umjetničko društvo „Doboj" iz Doboja obnovilo je svoj rad i registrovano pod ovim imenom 1994. godine, čime, kao pravni nasljednik, nastavlja tradiciju nekadašnjeg KUD „Ismet Kapetanovi}", koje je sa velikim uspjehom djelovalo u ovom gradu više od tri decenije.
KUD „Doboj" svojom intenzivnom i plodnom aktivnoš}u, naročito u posljednjih nekoliko godina, djeluje kao istinski svetionik na polju kulturnog amaterizma, pokazuju}i neiscrpnu ljepotu, snagu i privlačnost tradicionalne svirke, pjesme i igre svih naroda koji žive na ovim prostorima.
Posebnu aktivnost u okviru KUD-a ispoljile su vokalno-instrumentalna, folklorna i horska sekcija, koje u svom okrilju okupljaju preko 500 mladih ljudi, uglavnom srednjoškolske i studentske omladine.
Od obnavljanja svoga rada do danas KUD je imao brojne uspješne nastupe u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, te u Srbiji i Sloveniji. Za raznovrsnost repertoara i ljepotu kulturno-umjetničkih ostvarenja KUD „Doboj" dobio je brojna priznanja i nagrade. Najznačajniji uspjeh ostvaren je na Me|unarodnoj smotri folklora „Zlatni opanak" u Valjevu (Srbija) 2006. godine, gdje je prvoga dana u konkurenciji 32 društva KUD „Doboj" sa koreografijom „Ozrenski vez" osvojio prvo mjesto. Za stvaralački i plodonosan rad Društvo je 2006.godine nagra|eno i novčanom nagradom od strane Skupštine opštine Doboj, a povodom 26. marta, Dana Opštine. Predsjednik Društva je Rosa Jovi} a sekretar Vlado Kajgani}.

 

Gradski hor


Gradski hor evoluirao je iz mješovitog hora, koji je pod vo|stvom profesora Saše Pavlovi}a, počeo sa radom 1999. godine. Hor danas broji oko pedeset članova i djeluje u okviru KUD „Doboj".
Veliki broj nastupa za kulturne potrebe širokog spektra naručilaca hora, kao i dvije zlatne nagrade na me|unarodnim takmičenjima horova, dovoljno govori o značaju i narasloj potrebi grada za ovakvim muzičkim bi}em. Nažalost, jednostran etuzijazam dirigenta i članova Hora još nije dovoljno prepoznat, niti je dobio adekvatnu podršku grada i Opštine. Uprkos tome Hor nastavlja započeti uspon i pred sobom ima abiciozne planove.
Najve}e ostvarenje do sada Hor je postigao izvo|enjem kompletne liturgije sv. Jovana Zlatoustog, sa kojom je nastupao u crkvi „Sv. Petra i Pavla" u Doboju, manastiru Ozren, manastiru Liplje, kao i u pravoslavnim hramovima širom dobojske i susjednih opština.

 

Etno-grupa „IVA"


Etno-grupa „Iva", kao samostalni ansambl u okviru KUD „Doboj", osnovana je aprila 2004. godine od strane prof. Saše Pavlovi}a. Prvenstveno, cilj Etno-grupe je čuvanje i afirmacija muzičkog blaga šireg dobojskog područja, kao i ostalog tradicionalnog srpskog muzičkog blaga. Etno-grupa je do sada imala preko tridesetak nastupa za potrebe kulturnih dešavanja na području opštine Doboj. Najve}i uspjeh postignut je na Majskim muzičkim svečanostima u Bijeljini 2005. godine, takmičenju me|unarodnog karaktera, osvajanjem srebrne medalje.
 

Pitanja_i_sugestijeRadio Doboj              politicke-partije1

Panorama-vector-DOBOJ
Copyright © 2016. Sva prava zadrzana. Službena prezentacija Grada Doboja.