Postavi za pocetnu
Registracija

Login/logoutVAŽNO:  Obavještavamo javnost da je u toku redizajniranje Službene internet prezentacije opštine Doboj, u cilju izrade zvanične prezentacije Grada Doboj, te su zbog sveobuhvatnog  ažuriranja i usklađivanja podataka mogući povremeni zastoji u radu iste.   

Započeta izgradnja Centra za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama
U kompleksu OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ i sportskog poligona, otpočela je izgradnja Centra za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama, koji je ovog proljećaCentar za djecu sa posebnim potrebama najavljen nakon razgovora gradonačelnika Obrena Petrovića i predstavnika Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama. Projekat je vrijedan milion KM, i radi se sredstvima gradskog budžeta, iz dijela namjenskog kredita.
 
Gradonačelnik Obren Petrović sa saradnicima obišao je gradilište, a sa odgovornim arhitektom se na licu mjesta upoznao sa rješenjima koja će biti izvedena na terenu. Petrović je ovom prilikom izjavio da je veoma zadovoljan početkom izgradnja Centra, jer želi da djeca i omladina sa smetnjama u razvoju što prije dobiju prostor u kome će uz pomoć stručnjaka lakše učiti i savladavati prepreke. On je naglasio da će namjera biti kompletno zaokružena time što će svoj djeci biti obezbijeđen prevoz i boravak u centru, jer se pokazalo da je do sada uglavnom gradskoj populaciji bio dostupan ovaj vid pomoći.
 
Direktor Centra za socijalni rad Slobodan Mitrović rekao je da, prema evidenciji ove ustanove, na području Doboja ima oko 200 djece sa posebnim potrebama, ali da ta evidencija, nažalost, ne ide dalje od starosti od 18 godina, tako da je nepoznat broj omladine koja bi trebala biti uključena u ovakvu vrstu rada. Mitrović je naglasio da su već u toku pripreme otvaranja Centra u smislu pronalaženja kadrova koji bi u njemu trebali biti zaposleni, i to pedagozi, fizijatri, logopedi, psiholozi i slično.
 
Pomoć u izgradnji Centra za djecu sa posebnim potrebama najavio je i predsjednik RS, a završetak projekta očekuje se naredne godine.
 

Pitanja_i_sugestijeRadio Doboj              politicke-partije1

Panorama-vector-DOBOJ
Copyright © 2016. Sva prava zadrzana. Službena prezentacija Grada Doboja.