Postavi za pocetnu
Registracija

Login/logoutVAŽNO:  Obavještavamo javnost da je u toku redizajniranje Službene internet prezentacije opštine Doboj, u cilju izrade zvanične prezentacije Grada Doboj, te su zbog sveobuhvatnog  ažuriranja i usklađivanja podataka mogući povremeni zastoji u radu iste.   Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacije-pomoći za obnovu individualnih stambenih jedinica na teritoriji opštine Doboj PDF  Array Štampa Array
ponedeljak, 21 jun 2010 12:55

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA DOBOJ

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-022- 1- 1718 /1 0

Doboj, 15. 6. 2010. godine

 

 

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

Za podnošenje prijava za dodjelu donacije - pomoći za obnovu individualnih stambenih jedinica na teritoriji opštine Doboj

 

 

 

Na osnovu „Upustva o provođenju procedura za odabir korisnika programa pomoći u oblasti stambenih jedinica u svrhupovratka" („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 25/04 i 48/06 ) u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumjevanju broj 01-05-3668/10 od 02.06.2010.godine  ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovina i opštine Doboj broj 02-022-1-1584/10 od 03.06.2010.godine i Odluke Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine - Predsjednika komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine o raspoređivanju sredstava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica povratnika po područjima povratka broj K-19-02-50-2437-10/10 od 20. 4.2010.godine planirana su sredstva za opštinu Doboj u iznosu od 150.000 KM namijenjena za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica lica izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u 2010. godini (ZP-10) za lica bošnjačke nacionalnosti i nacionalne manjine.

 

 

Uslovi na osnovu kojih će se vršiti odabir projektnih korisnika pomoći su:

 

Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika  za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica su:

 

 • Korisnik pomoći je povratnik, raseljena osoba u BiH ili izbjeglica iz BiH;
 • Korisnik pomoći je iskazao namjeru za povratkom;
 • Utvrđen je status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomoći koji je predmet rekonstrukcije;
 • Korisnik pomoći je na dan 30. 4.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
 • Stambena jedinica korisnika pomoći koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvrđenim standardima  o minimumu stambenih uslova;
 • Korisnik pomoći / nosilac domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa utvrđenima standardima o minimumu stambenih uslova;
 • Korisnik pomoći nije primio pomoć u rekonstrukciji , dovoljnu  za zadovoljenje utvrđene standarde o minimumu stambenih uslova;

 

Dokumenti koji su potrebni dostaviti i uz prijavu za oglas vezano za opšte kriterije:

 1. Potvrda nadležnog organa o statusu ( za sve članove povratničke porodice prijevljene za pomoć u rekonstrukciji )

 

 - Povratnici, potvrda nadležnog organa opštine povrataka;

 - Raseljena osoba u BiH, potvrda nadležnog organa opštine privremenog boravka o statusu raseljene osobe;

 - Izbjeglice iz BiH, odgovarajuća potvrda ( izbjeglička legitimacija / karton ) o statusu izbjeglice iz BiH;

 

 1. Prijava za dobrovoljni povratak

 

 - Raseljene osobe koje se vraćaju na područje RS, Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjeva za povrat imovine/stanarskog prava

 - Izbjeglice iz BiH , prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjeva za povrat imovine/stanarskog prava.

 - Raseljene osobe koje vraćaju na područje Federacije BiH ,prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjeva za povrat imovine/stanarskog prava.

 

 1. Dokaz o vlasništvu/stanarskom pravu

 

Status o vlasništvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljedećim dokumentima:

1. ZK ( zemljišno - knjižni ) izvodak;

2. Izvod iz katastarske evidencije ne starije od 6 mjeseci;

3. CRPC Odluka

4. Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica

5. Rješenje o povratu imovine/stanarskom pravu

6. Rješenje nadležnog opštinskog organa o povratu imovine ili uvođenje u posjed

 

 1. Uvjerenje o kretanju

 

Uvjerenje o kretanju podnosioca prijave za dodjelu donacije pomoći  za izgradnju i sanaciju stambenih jedicinica , koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991.godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije . Potrebno je priložiti orginal uvjerenje ili ovjerenu kopiju.

 

 1. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći

 

Izjava korisnika pomoći  / nosilac domaćinstva i članove njegovog domaćinstva od 1991. godine prijavljenih za dobrovoljnih za dobijanje pomoći rekontrukcije nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uslova ( IMG standardu ) te da korisnik pomoći nije primio pomoć u rekonstrukciji dovoljno za zadovolji utvrđene standarde.

 

Posebni kriteriji

Ispunjenje dolje navedenih posebnih kriterija služi komisiji za odabir korisnika na opštinskom nivou kao osnov za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po prioritetima , te im pomaže da izvrše  odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji i transparentan način , poštujući principe neisključivog i jednakog prava na pristup pomoći u rekonstrukciji od strane svakog potencijalnog korisnika .

 

Vrednovanje se vrši na osnovu sljedećih kriterija:

 • Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište ( spontani povratak) i živi u uslovima koji su ipod utvrđenog stambenog minimuma , uključujući i one koji privremeno borave u šatorskim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično;
 • Korisnik pomoći pripada određenim skupinama, kao što su:

а) socijalne kategorije

b) osobe sa invaliditetom

c) nezaposlene osobe

d) deficitarni kadrovi

е) samohrani roditelji

f) maloljetna djeca bez roditeljskog staranja

g) penzioneri

h) porodice poginulih boraca

i) porodice nestalih osoba i bivši logoraši

 • Korisnik pomoći boravi u kolektivnom smještaju (prihvatno-tranzitni i kolektivni centri ) alternativnom smještaju ili ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
 • Broj i starosna dob članova porodice korisnika pomoći koji se prijavili za dobijanje pomoći za rekonstrukciju i povratak u BiH.

 

Dokumenti koji su potrebni dostaviti i uz prijavu za oglas vezano za posebne kriterije:

 1. Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivalište i porodice u procesu povratka;

 

Uvjerenjem o kretanju već pomenutom na listi dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje opštih kriterija , dokazuje se da korisnik pomoći ima prijavljeno mjesto prebivališta na adresi na kojoj se nalazi objekat koji je predmet rekonstrukcije , a potvrdom mjesne zajednice / opštine da se korisnik pomoći / porodica vratila.

 

 1. Korisnik pomoći pripada određenim skupinama ;

 

Svi validni dokumenti kojima se potvrđuje pripadnost određenim skupinama. Pod validnim dokumentima podrazumjevaju se ovjereni dokumenti izdati od strane nadležnih organa / institucija ( npr. Samohrani roditelji malolojetne djece i osobe koje žive od socijalne pomoći - potvrde nadležnog  centra za socijalni rad ; hronično bolesne osobe - potvrda odgovarajuće zdravstvene institucije ; deficitarni kadrovi - potvrda da je zaposlen u mjestu povratka ili potvrda poslodavca u prijemu u radni odnos , pismo namjere poslodavca i slično ).

 

 1. Korisnik se nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja ( tranzitno-prihvatni ili kolektivni centar ) alternativnom smještaju ili zadovoljava uslove i ima / ostvaruje pravo na alternativni smještaj;

 

Boravak u kolektivnim oblicima zbrinjavanja - potvrda tranzitno - prihvatnog ili kolektivnog centra ; osobe koje se nalaze u alternativnom smještaju ili  zadovoljavaju uslove i imaju pravo na alternativni smještaj - potvrda nadležnog organa za stambena pitanja opštine privremenog boravka.

 

 1. Porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob;

 

Kućna lista korisnika pomoći ovjerene u opštini prebivališta / privremenog boravka , ne stariju od 6 mjeseci uz fotokopije važećih ličnih karata za punoljetne članove zajedničkog domaćinstva navedenih u kućnoj listi ; izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva.

 

Nepotpune i neblagovremene prijeve neće biti uzete u obzir na razmatranje i rangiranje.

 

Prijave uz potpisanu dokumentaciju iz ovog Oglasa se predaje na adresu Opštine Doboj, Hilandarska broj 1, 74 000 Doboj.

 

Prijava se , skupa sa dokazima o ispunjavanju Kriterija iz Javnog oglasa, preporučenom pismenom pošiljkom ili lično dostavlja Opštini u zapečaćenoj koverti sa naznakom ZA JAVNI POZIVU OKVIRU PROGRAMA „ZAJEDNIČKI PROJEKTI U 2010. GODINI - NE OTVARAJ".

 

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objevljivanja.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

Obren Petrović, s.r.

 

Javni poziv je objavljen 21.  6. 2010. godine i traje  do 20. 7. 2010.godine

 

 

Web kamera opštine Doboj

Za veći format slike kliknite ovde.

antikorupcija

 • Sada
  5°C
  Vjetar: 5 kph I
  Vlaznost: 87%
  Vazdusni pritisak: 996 mb stalan
  Svitanje: 6:58 am
  Zalazak: 5:11 pm
  Wed
  Najvisa: 8°C, Najniza: -1°C
  Thu
  Najvisa: 13°C, Najniza: 1°C
  Fri
  Najvisa: 10°C, Najniza: 0°C
  Sat
  Najvisa: 11°C, Najniza: 3°C
  Sun
  Najvisa: 14°C, Najniza: 6°C

Pitanja_i_sugestijeRadio Doboj              politicke-partije1

Panorama-vector-DOBOJ
Copyright © 2016. Sva prava zadrzana. Službena prezentacija Grada Doboja.